WELKOM bij de website van de Gooilandschool

 
Op de Gooilandschool koesteren we onze kinderen, hun spontaniteit, hun nieuwsgierigheid, hun creativiteit en hun kwetsbaarheid.

We leren ze lezen, schrijven, rekenen. We helpen ze vol zelfvertrouwen opgroeien, samenwerken met elkaar,
functioneren in een groep met respect als centraal thema.
Zo zetten zij in een veilige omgeving hun eerste stappen als wereldburger.

Waarom kiest u voor de Gooilandschool?

* buurtschool op één locatie met eigen gymzaal
* kleine klassen
* professioneel lerarenteam en vakleerkrachten
* gedifferentieerd onderwijs
* thematische aanpak van specifieke vakken
* uitmuntende Cito-scores
* continu rooster

 

Op de Gooilandschool krijgt ieder kind de kans het beste uit zichzelf te halen!