Aanmelden

Is uw interesse in de Gooilandschool gewekt? Vul dan het aanmeldformulier in. Wij doen onze uiterste best om een plaats voor uw kind op onze school te verzorgen. Onze directeur, AnneFloor Vigeveno, is te allen tijde bereid u verder te informeren over de Gooilandschool.

 

Daarnaast zijn er informatiedagen waarop u de school kunt bezoeken. Gedurende het schooljaar worden er een aantal data gepland. Deze worden via de website bekend gemaakt en zijn ook te vinden op de jaarplanner van de school. Mocht u aan deze informatiedagen willen deelnemen dan verzoeken wij u een mail te sturen naar: administratie@gooilandschool.nl.