Continurooster

Op de Gooilandschool hebben wij een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen tussen de middag op school, samen met de leerkracht , een lunch nuttigen. Ook gaan de kinderen vóór of na de lunch een lange tijd naar buiten. Om dit in goede banen te leiden hebben we een coördinator, Bert Kortbeek, aangesteld. Deze is verantwoordelijk voor de voorbereiding, planning en coördinatie van de middag pauze.

 
 
Gedurende de middag pauze worden de kinderen begeleid door de coördinator, de conciërge, twee ouder-vrijwilligers en vier ingeroosterde ouders. Alle ouders worden hiervoor per kind 1 à 2 keer per jaar ingeroosterd.