Oudercommissie

We hebben op onze school een oudercommissie die door het jaar heen allerlei extra activiteiten (mee)organiseert in nauw overleg met leerkrachten en directie. De oudercommissie bestaat uit een aantal enthousiaste en zeer actieve ouders en leerkrachten.

 

Elk jaar terugkerende evenementen zijn: 

Feestelijke 1e schooldag van het schooljaar (na zomervakantie) 

Unicef loop 

Kinderboekenweek 

Dag van de leraar

Koffie/thee voor rondleiding nieuwe ouders.

Sinterklaasversieringen in de school

Kerstversieringen in de school en glühwein op het plein voor ouders

Start nieuwe jaar (na kerstvakantie)

Cito chill moment in overleg met leerkrachten groep 8

Voorleesweek 

Paasversieringen

Kleutermusical (koffie/thee ontvangst voor grootouders) 

Uitzwaaien met hele school van groep 8 laatste schooldag

Slotdag/Eindfeest

 

Over het algemeen komt men in de oudercommissie voor een periode van 3 jaar. Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke verdeling van ouders  uit de verschillende groepen: onder-, midden-  en bovenbouw.

De oudercommissie vergadert eens in de 6 weken en het verslag wordt ter info aan de directie gemaild.

 

Als u vragen of suggesties heeft, horen wij die natuurlijk graag en kunt u contact opnemen met één van de leden van de oudercommissie. U kunt dan mailen naar: administratie@gooilandschool.nl.