Ziekmelding

In geval van ziekte van uw kind verzoeken wij u vóór 8:15 uur te bellen met school op telefoonnummer: 035-6915994