Vereniging

De Gooilandschool is een Vereniging. Ouders van kinderen op de Gooilandschool worden automatisch lid van deze Vereniging en betalen een jaarlijkse ouderbijdrage.

 

De Vereniging wordt voorgezeten door een verkozen Bestuur. Dit Bestuur bestaat uit ouders die voor vier jaar zitting nemen. Het bestuur bepaalt in samenspraak met de directie en het team het beleid van de school. Aan de leden wordt verantwoording afgelegd tijdens de Algemene Ledenvergadering, die een aantal maal per jaar gehouden wordt. Notulen van deze vergadering zijn in te zien door als ouder in te loggen op de pagina Kinderen.

 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 

Alexandra van der Tuin (2015)

Voorzitter

Moeder van Numi Hoogeweegen (groep 7).

  

Annette Theyse-Bik (2016)

Secretaris, portefeuille administratie en juridische zaken.

Moeder van Li-Yan (groep 7) en Wen (groep 5). 

 

Bamse Peek (2015)

Penningmeester, portefeuille financiën. 

Vader van Emma (middelbare school), Julie (groep 7) en Olivier (groep 5). 

 

Irene Mannaerts-Oerlemans (2016)

Portefeuille personeelszaken

Moeder van Jelle (middelbare school), Gijs (middelbare school) en Noortje (groep 7). 

 

Sacco van de Velde (2016)

Portefeuille Gebouw, ICT en innovatie

Vader van Eefje (middelbare school), Romijn (middelbare school), Hanna (groep 5) en Bram (groep 3).
 
Laura Ter Haseborg-van Baars (2018)
Portefeuille communicatie
Moeder van Thysa (groep 4), Vita (groep 2) en May (3 jaar).