Vereniging

De Gooilandschool is een Vereniging. Ouders van kinderen op de Gooilandschool worden automatisch lid van deze Vereniging en betalen een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. De Vereniging wordt voorgezeten door een verkozen Bestuur. Dit Bestuur bestaat uit ouders die voor vier jaar zitting nemen. Het bestuur bepaalt in samenspraak met de directie en het team het beleid van de school. Aan de leden wordt verantwoording afgelegd tijdens de Algemene Ledenvergadering, die een aantal maal per jaar gehouden wordt. Notulen van deze vergadering zijn in te zien door als ouder in te loggen op de pagina Kinderen. 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 

Sacco van de Velde (2016); Voorzitter.

Vader van Eefje (middelbare school), Romijn (middelbare school), Hanna (groep 7) en Bram (groep 5).

 

Annette Theyse-Bik (2016); Secretaris, portefeuille administratie en juridische zaken.

Moeder van Li-Yan (middelbare) en Wen (groep 7).

 

Liselotte Mak (2019); Penningmeester, portefeuille financiën. 

Moeder van Boudewijn (groep 4) en Olivier (groep 2).

 

Rosine Frank (2020); portefeuille personeelszaken.

Moeder van Babette (groep 1), Berend (groep 4) en Sebastiaan (groep 6).

 

Laura Ter Haseborg-van Baars (2018); portefeuille communicatie.

Moeder van Thysa (groep 6), Vita (groep 4) en May (groep 1).

 

Lennart Boorsma (2019); portefeuille Gebouw, ICT en innovatie.

Vader van Mette (groep 8) en Hidde (groep 5).